Neden mi Waldorf?

Waldorf eğitim sistemi Avusturyalı bilim adamı ve filozof Rudolf Steiner’ın (1864-1924)
çalışmalarına dayanır. 1919 yılında Almanya'da kurulmuş olan ilk Waldorf Okulu, Steiner’ın yeni
bir felsefe akımı olan ve insanlık bilgisi olarak tanımlanabilecek Antroposofi ("insan bilgeliği"
anlamına gelen Yunanca bir sözcüktür) çalışmalarından ortaya çıkmıştır. Bu farklı disiplin, insan

ruhunun içsel doğasının ve gelişim için son derece geniş potansiyelinin daha kapsamlı anlaşılma
olasılığını araştırır.
Goethe'nin eserlerini yayına hazırlamış ve biodinamik bahçecilik ve antroposofik tıp alanlarını
kurmuş çok yönlü bir bilim adamı olan Steiner, 1919 yılında Stuttgart Waldorf Astoria sigara
fabrikasının sahibi Emil Molt tarafından fabrika işçilerinin çocukları için bu eşsiz vizyonu temel
alan bir eğitim sistemi tasarlamakla görevlendirilir.
Steiner’in niyeti, eğitim sanatını canlandıran bir okul hareketi oluşturmak ve modern çocukların
kapasitelerini geliştirerek özgür, kendi kendine yetebilen, dünyaya yeni bir bakış açısı ve kültürel
girişimleri ile katkı yapabilecek bireyler haline gelmelerini sağlamaktı. Bir okul başlı başına
kültürel bir girişimdir. Steiner ilk Waldorf Okulunu, kendisi gibi eğitimin devlet müdahalesinden
uzak olması gerektiğini düşünen kişilerle birlikte organize etti. Steiner ve destekçileri bu hakkı,
tüm okullar için temel bir yönetim ilkesi olarak kabul ettiler.
Waldorf yaklaşımı eğitimi bir sanata dönüştürmeyi amaç edinen bütüncül bir yaklaşımdır.
Çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel açılardan dengeli bir biçimde ve
çok yönlü olarak gelişebilmesini amaçlar.
Çocukların bireyselliğini, özgüvenlerini ve bütünlüğünü desteklemeye ayrıca önem verilir.
Çocukların sanat, müzik, hareket ile öğrendikleri; keşfederek, deneyimleyerek yaşantılarını
zenginleştirdikleri düşünülür. Birbirleriyle rekabet etmektense birbirlerine saygı duyarak,
yardımlaşarak toplumsal aidiyet duygusu edinmeleri teşvik edilir.
Steiner’a göre her çocuğun bir potansiyeli vardır ve bu potansiyel uygun koşullar sağlandığında
ortaya çıkar. Bunun için acele ettirmeye gerek yoktur. Steiner bunu bahçıvanın bir çiçeğin açmasını
beklemesine benzetir. Bir başka deyişle öğrenmenin tohumları eğer verimli topraklara ekilirse
zengin bir hasat dönemi sürpriz olmayacaktır. Waldorf yaklaşımı; çocuğun sağlam bir öğrenme
sevgisi oluşturmasının gelecekte ihtiyacı olan akademik becerileri geliştirebilmesinin bir ön koşulu
sayar.
Eskişehir Oyun Evi bağımsız ve aile & öğretmen yönetimi altında bir okuldur. Modern bir Waldorf
Okulu olarak biz, doğal dünyaya ve topluma saygılı bir bakış açısı içinde yaratıcı, hayal gücü
yüksek ve bağımsız düşünme gelişimini besleyen bir müfredat vurguluyoruz.

©2018 by S.S. Kiraz Ağacı Eğitim Kooperatifi

Orhangazi Mahallesi, Yeşilyurt Sk. No:9   Odunpazarı/Eskişehir

0 507 233 24 90

 kirazagaciegitim@gmail.com